Сайтът moodbg.com е собственост на “ Фокус филм“ ЕООД Ако желаете да продължите да разглеждате и използвате предлаганите в този сайт услуги, вие се съгласявате да се запознаете, да спазвате и да приемете настоящите Общи условия за ползване заедно с Политика за поверителност на moodbg.com Промяна и изменение на общите условия за ползване на сайта, както и информация се правят от управителя и собственик на сайта без предизвестия. При влизане и зареждане на нашият сайт приемаме, че сте се осведомени, прочели сте правилата за ползване, общите условия и сте съгласни с тях.
 1. Всяка информация на moodbg.com се показва и дава в съответствие с действащите закони на република България.
 2. Фирма “ Фокус филм “ ЕООД не носи отговорност за претърпени, каквито и да e вреди и пропуснати ползи, които да са породени или свързани с достъпността до moodbg.com
 3.  “ Фокус филм “ ЕООД  не носи отговорност за съдържанието и информацията, която е във сайтовете, към които   moodbg.com е поставил връзки / линкове/.
 4. Всяка информация и съдържание на сайта moodbg.com е защитена от Закона за авторското право и неговите производни. Използването на информацията от сайта трябва да е в съответствие с този закон, както и след допитване към moodbg.com или “ Фокус Филм“ ЕООД
 5. Абсолютно е забранено копирането и разпространяването на информация от moodbg.com  без информиране на  “ Фокус филм “ ЕООД
При липсата на съгласие, с която  и да е част от Общите условия, моля, не използвайте този уебсайт. Използвайте този сайт при следните условия:
 1. Съдържанието е само за ваша информация и употреба.
 2. Сайтът може да промени, премахне или добави части от тези Общи условия по всяко време и вие поемате отговорност да следите за тези актуализации.
 3. Този сайт използва „бисквитки“ (cookies) за наблюдение на предпочитанията на потребителите и това да подобри работата на сайта.
 4. С приемането на тези Общи условия Вие се съгласявате, че не ви се предоставя гаранция за пълнота и точност на информацията и материалите предоставени на широката публика.
 5. Този уебсайт съдържа авторски статии и материи, освен в случаите, когато под тях е поставена информация за друг източник или автор.
 6. Всички запазени на този уеб сайт търговски марки или права на интелектуална собственост, които не са собственост на moodbg.comq се признават за собственост на съответните им притежатели.
 7. Личните данни като имена и електронна поща, които доброволно предоставяте се съхраняват за срок до 3 /три/ години от датата на подаването им, след което биват изтрити от базата данни.
 8. Moodbg.com има право по всяко време да променя дизайна и съдържанието на сайта.
 9. Регистрация  с адрес на електронната поща е необходима при желание на потребителя да се абонира за нови публикации.
 10. Ако потребител желае да ползва част или цял материал публикуван е необходимо да се свърже с екипа на посочените контакти.
 11. Сайтът си запазва правото да публикува платени рекламни и ПР материали на трети страни.
 12. Отговорността за съдържанието на тези рекламни и ПР материали се носи от съответния рекламодател.